Deciding Calling Display The Baseball Cards In Your Collection
Sports Team Shower Curtains
Prepare For Hockey Season With Nhl Jerseys
Kitbag Ltd - An Individual Can Find All Your Football And Sports Merchandise Needs
Your Ultimate Guide On Cheap Nfl Jerseys
Kid's Room Decorating Ideas - Design Ideas For Sports Wall Stickers
How Pick Out The Best Small Nfl Dog Clothes
Dog Clothes For The Teachers Or Sports Fan
Sports Gifts For Teenage Girls
Feel The Rush Of Let's Sports Programming
Home / VỀ THẾ GIỚI CỜ VUA / Giới thiệu về câu lạc bộ Thế giới Cờ vua

Giới thiệu về câu lạc bộ Thế giới Cờ vua

Tầm nhìn
Xây dựng, thúc đẩy, và duy trì một cộng đồng chơi cờ vua phát triển thịnh vượng, tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển tinh thần, thể chất và trí tuệ con người

Sứ mệnh
Khuyến khích và thúc đẩy trẻ chơi cờ vua để nhận ra và phát triển tài năng, trí tuệ của trẻ, góp phần phát triển xã hội bền vững và thịnh vượng

Mục đích
Trở thành câu lạc bộ về đào tạo và phát triển cờ vua thành công hàng đầu Việt Nam nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện về tinh thần, thể chất và trí tuệ, góp phần phát triển xã hội bền vững và thịnh vượng

Hỗ trợ trực tuyến