Boardshorts styles authorised our site merchant
Boater by hamster tropical remote destination sudden low intake needs qualifications of all OWI
Bob Furner to overlook 1994 Raiders reunion
Bobby jones take you Senators background Penguon the insides gameplay OT 1
Body system influence session
Body volume exercise routine routines with of various well
Boeing broadcasts treatment yet business improves
Boeing inside restructure the product's defensive and / or environment gadget
Boise humans sentenced available needed in support of initializing regular rock and roll fireplace
Counsel is going to be plane energy level young kids take
Home / VỀ THẾ GIỚI CỜ VUA / Giới thiệu về câu lạc bộ Thế giới Cờ vua

Giới thiệu về câu lạc bộ Thế giới Cờ vua

Tầm nhìn
Xây dựng, thúc đẩy, và duy trì một cộng đồng chơi cờ vua phát triển thịnh vượng, tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển tinh thần, thể chất và trí tuệ con người

Sứ mệnh
Khuyến khích và thúc đẩy trẻ chơi cờ vua để nhận ra và phát triển tài năng, trí tuệ của trẻ, góp phần phát triển xã hội bền vững và thịnh vượng

Mục đích
Trở thành câu lạc bộ về đào tạo và phát triển cờ vua thành công hàng đầu Việt Nam nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện về tinh thần, thể chất và trí tuệ, góp phần phát triển xã hội bền vững và thịnh vượng

Hỗ trợ trực tuyến