bichngoc

Sứ mệnh Thế giới cờ vua: Khuyến khích và thúc đẩy mọi người chơi cờ vua để nhận ra và phát triển tài năng, trí tuệ của họ, góp phần phát triển xã hội bền vững và thịnh vượng.