?> ?>
Home / VỀ THẾ GIỚI CỜ VUA / Giới thiệu về câu lạc bộ Thế giới Cờ vua

Giới thiệu về câu lạc bộ Thế giới Cờ vua

Tầm nhìn
Xây dựng, thúc đẩy, và duy trì một cộng đồng chơi cờ vua phát triển thịnh vượng, tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển tinh thần, thể chất và trí tuệ con người

Sứ mệnh
Khuyến khích và thúc đẩy trẻ chơi cờ vua để nhận ra và phát triển tài năng, trí tuệ của trẻ, góp phần phát triển xã hội bền vững và thịnh vượng

Mục đích
Trở thành câu lạc bộ về đào tạo và phát triển cờ vua thành công hàng đầu Việt Nam nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện về tinh thần, thể chất và trí tuệ, góp phần phát triển xã hội bền vững và thịnh vượng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hỗ trợ trực tuyến